Aktualności

 • Szanowni Państwo, Obecnie poszukujemy trenerów do nowego projektu w zakresie kompetencji cyfrowych. Poniżej przedstawiamy zakres naszych wymagań względem kandydatów. WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI TRENERÓW METODYCZNE: Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, w tym: Umiejętność przekazywania wiedzy i kształtowania kompetencji cyfrowych ze szczególnym naciskiem na zastosowania praktyczne. Znajomość scenariuszy szkoleń w obszarach objętych projektem grantowym i umiejętność ich wykorzystania. Umiejętność przygotowywania …

  więcej
 • Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu „Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu dofinansowaliśmy aż 15 inicjatyw obywatelskich, które pozwoliły na ocalenie ważnych punktów przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz ich upowszechnienie. Serdecznie zapraszamy do zakładki „Galeria”, by zapoznać się z niektórymi z nich!   …

  więcej
 • Informujemy, że rozpoczynamy realizację kolejnego projektu dotacyjnego „Akademia biznesu –  II edycja„. W projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, przez okres ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego tj: na terenie gmin: Szydłów, Osiek, Oleśnica, Wąchock, Mirzec, …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jako realizator projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica” zwraca się z prośbą o przedstawicie oferty cenowej na dostawę wyposażenia do miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr: RPSW.08.01.01-26-0007/16. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz drukiem oferty cenowej …

  więcej
 • Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy II edycję projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”. Jest on kontynuacją działań  regrantingowych wzmacniających oddolne inicjatywy lokalne realizowanych przez nas  w latach 2014-2016 na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach II edycji projektu, realizowane będzie zadanie publiczne ukierunkowane na wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadania te będą realizowane poprzez działania doradcze i przyznawanie mikrograntów …

  więcej
 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jako realizator projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica” zwraca się z prośbą o przedstawicie oferty cenowej na dostawę wyposażenia do miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr: RPSW.08.01.01-26-0007/16. Szczegóły zapytania ofertowego oraz druk oferty cenowej dostępne są w załącznikach: …

  więcej
 • Informujemy, że obecnie poszukujemy osoby na stanowisko DORADCY OGÓLNEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. Od kandydatów oczekujemy: wyższego wykształcenia, co najmniej 3-letniego udokumentowanego doświadczenia we wspieraniu, tworzeniu i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, umiejętności szybkiej analizy sytuacji i wyciągania wniosków, umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odporności na stres, dyspozycyjności i mobilności, znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze …

  więcej
 • Miło nam poinformować, że dzienni opiekunowie już rozpoczęli pracę w Kielcach w ramach projektu  „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”. Dwie Panie opiekują się dziećmi od marca, kolejne rozpoczną swą pracę w kwietniu. Dzienny opiekun to nowa forma opieki na dziećmi w województwie świętokrzyskim, która bardzo dobrze sprawdza się w innych miastach zarówno w Polsce, jak i w Europie.  Jest to szczególnie ciekawa oferta …

  więcej
 • Pragniemy poinformować, że 16 marca w Kupres (Bośnia i Hercegowina) odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Partnerstwo lokalne w walce z bezrobociem”. Celem projektu jest walka z bezrobociem poprzez wsparcie rozwoju lokalnego przemysłu mleczarskiego, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia oraz szans na rozwój małych gospodarstw rolnych. Przedstawicieli Delegatury Komisji Europejskiej oraz licznie zebranych gości przywitał burmistrz miasta Milan Rastegorac. Celem spotkania było przybliżenie idei …

  więcej