Projekty

by
 1. W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim (01.05.2022 – 31.12.2022), Aktywni+ na lata 2021-2025
 2. Supporting youth innovative minds for cultural and creative entrepreneurship (01.05.2022 – 30.04.2024), Erasmus Plus
 3. Kompetencje matematyczne w praktyce (01.01.2022 – 01.01.2025), Erasmus Plus
 4. Kielce – miasto aktywnych rodziców (01.09.2020 – 31.08.2022) RPO WŚ
 5. Mieszkania treningowe szansą na samodzielność (01.03.2020 – 30.03.2022), RPO WŚ
 6. Akademia biznesu dla młodych (01.01.2021 – 30.06.2022), POWER
 7. Program prozdrowotny dla pracowników EPRD i SIR (01.01.2020 – 31.12.2021), RPO WŚ
 8. ZAZ drogą do otwartego rynku pracy (01.04.2019 – 30.09.2020), 9.1 RPO WŚ
 9. Gmina Zagnańsk przyjazna Seniorom (01.05.2019 – 30.04.2022), 9.2.1 RPO WŚ
 10. Read Summarize Verify and Publish (01.03.2019 – 31.08.2020), Erasmus Plus
 11. Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (01.09.2016-31.08.2019), RPO WŚ
 12. Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy! (01.02.2018-31.10.2020), RPO WM
 13. Youth enterprise shadowing schemes (01.04.2018-31.03.2020), Erasmus Plus
 14. Akademia biznesu – II edycja (01.09.2017 – 31.03.2019) RPO WS 2014-2020
 15. Kreator możliwości (01.12.2016 – 30.11.2017) RPO WS 2014-2020
 16. Akademia biznesu (01.09.2016 – 31.05.2018) RPO WS 2014-2020
 17. Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska (01.10.2016-31.09.2017) NFOŚiGW
 18. Świetlica, rodzina, rozwój – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk (01.07.2016 – 30.06.2018) RPO WS 2014-2020
 19. Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży (15.09.2015-14.03.2017) ERASMUS Plus
 20. Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy (01.09.2014 – 30.06.2015), EFS POKL 5.4.2
 21. Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe (01.08.2014 – 30.06.2015), EFS POKL 5.4.2
 22. Recreate: Counselling via Social Media (01.09.2014 – 31.08.2016) Erasmus Plus
 23. Virtual experience – real change (01.07.2014 – 31.10.2014) Erasmus Plus
 24. Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw (01.06.2014 – 30.11.2016)
 25. Seniorzy w akcji (01.05.2014 – 31.12.2014), MPiPS
 26. Wczoraj wykluczenie, jutro zatrudnienie (01.09.2012 – 30.06.2015), EFS POKL 1.1
 27. Potencjał – zawód – praca (01.09.2012 – 30.09.2014), EFS POKL 9.2
 28. Mam zawód – mam pracę (01.08.2012 – 30.07.2012), EFS POKL 9.2
 29. Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej i społecznej (01.08.2012 – 31.12.2014), EFS POKL 7.2.2
 30. Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego (01.08.2012 – 31.03.2015), EFS POKL 5.4.2
 31. Szkolenia IT szansą na karierę zawodową (01.11.2011 – 30.07.2012), EFS POKL 8.1.1
 32. Nowy zawód szansą na pracę – dwie edycje (01.09.2011 – 30.04.2013), EFS POKL 8.1.2
 33. Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (22.07.2011- 30.06.2014), EFS POKL 7.2.2
 34. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (01.06.2011– 30.11.2012), EFS POKL 2.2.1
 35. Jędrzejowski biznes (01.11.2010 – 30.06.2011), EFS POKL 6.2