Author: Katarzyna Zapała

 • Miło nam poinformować, że dziś (28.06.2022 r.) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów zorganizowane przez lidera projektu Profesora Keesa Hoogland w ramach projektu „Numeracy in practice”. Podczas spotkania, które miało miejsce on-line – zgodnie z zapisami we wniosku projektowym, partnerzy projektu omówli następujące kwestie: dotychczas opracowane materiały termin i zakres szkolenia mającego odbyć się jeszcze w tym roku w Holandii kwestie rozliczeniowe z Narodową Agencją …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Informujemy, że 30.04.2022 roku zakończyliśmy realizację projektu „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”  realizowanego w terminie 01.05.2019 – 30.04.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany był w partnerstwie: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc Gmina …

  więcej
 • Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację nowego projektu „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”! Zapraszamy więc do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz na Facebooku, gdyż już wkrótce ogłosimy rekrutację do projektu! Projekt dofinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Po więcej informacji zapraszmy do zakładki Projekty …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Informujemy, że został ogłoszony nabór na udzielenie voucherów dla MŚP na zakupy usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługo doradcze”. Jest to ogromna sznasa na zdobycie środków (do 20 000 PLN), które będzie można przeznaczyć na szeroki zakres usług doradczych. Termin składania aplikacji: od 21 kwietnia 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. do …

  więcej
 • Szanowni Pąństwo, Serdecznie polecamy Państwa uwadze poniższe publikacje, które stanowią instrukcję tworzenia komunikatów na bazie szacunku i włączenia: ETYKA JĘZYKA PORADNIK: JAK MÓWIĆ I PISAĆ O GRUPACH DYSKRYMINOWANYCH (etykajezyka.pl) https://zaimki.pl/ Ponadto, zachęcamy do częstego odwiedzania strony Rady Języka Polskiego Rada Języka Polskiego (pan.pl), która również stanowi kopalnię dziedzy na temat naszego języka.   …

  więcej
 • Spieszymy poinformawć Państwa, że już 01 stycznia 2022 r. rozpoczynamy realizację 3-letniego projektu w ramach programu Erasmus Plus „Numeracy in Practice”. Jest to pierwszy projekt w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja dorosłych, którego działania przyjdzie nam wdrażać! Jesteśmy zaszczyceni, że Uniwersytet Nauk Stosowanych w Utrechcie wyłonił naszą organizację spośród setek zgłoszeń do partnerstwa. Zapraszamy do ślededznia naszej strony, by dowiedzieć się więcej o projekcie. …

  więcej
 • Miło nam poinformować, że w dniach od 22.02.2021 do 12.03.2021r. prowadzony będzie nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu Akademia biznesu dla młodych.  Dokumenty można składać w wersji papierowej lub elektronicznej w biurze Partnera projektu: Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce budynek Orange, Sekretariat pok.0.15 adres e-mail: akademiabiznesu[at]technopark.kielce.pl Więcej informacji na temat naboru dokumentów znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu: www.biznes.sir.com.pl w zakładce Aktualności. Celem …

  więcej
 • Szanowni Realizatorzy inicjatyw w latach 2018-2019 w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw! Wszystkie grupy nieformalne i organizacje, które otrzymały w latach 2018-2019 mikrogranty na swoje inicjatywy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, którą na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności realizuje Centrum Opus z Łodzi we współpracy z Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu Centrum Analiz i Modelowania Społecznego (dofinansowanego w ramach PROO Priorytet 4). Ankieta jest …

  więcej