YC – nasz projekt ma już rok!

Aktualności by

Nasz projekt ma już rok!
W lipcu 2023 roku minął rok od spotkania inauguracyjnego projekt ROZWIJANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KULTURALNEJ I KREATYWNEJ MŁODZIEŻY. Podobnie jak dziś, był to słoneczny dzień w Polsce, podczas którego mieliśmy okazję omówić szczegóły projektu, zaplanować nadchodzące działania i poznać się nawzajem! W siedzibie Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w Kielcach spędziliśmy kilka godzin, upewniając się, że każde działanie zaplanowane we wniosku projektowym jest dla nas jasne i jesteśmy dobrze przygotowani do ich realizacji.

Ale co jeszcze udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Poniżej przedstawiamy listę:

  • Opracowaliśmy Podręcznik dla osób pracujących z młodzieżą: The Hows and Whys for cultural and creative entrepreneurship – który jest dostępny w 6 wersjach językowych: ENG, GR, PO, ES, SE, PL.
  • Rozpoczęliśmy pracę nad kursem blended-learningowym dla młodych ludzi, który obejmuje takie tematy jak: Wprowadzenie do przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej, Transformacja cyfrowa a gospodarka kulturalna i kreatywna, Podstawy przedsiębiorczości dla sektora kultury i sektora kreatywnego, Narzędzia cyfrowe do tworzenia treści, artefaktów i produktów dla sektora kultury i sektora kreatywnego.
  • Zorganizowaliśmy seminaria online dla osób pracujących z młodzieżą w Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Polsce, aby uzyskać od uczestników informacje zwrotne na temat podręcznika.
  • Zaprojektowaliśmy stronę internetową projektu (www.youngcult.eu) i profil FB (@YoungCultentrepreneurs). Śledź nas!
  • Uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach online, aby zaplanować i podsumować każdy etap projektu.
  • Mieliśmy możliwość spotkać się osobiście w Kielcach (07.07.2022) i Sewilli (28.03.2023).
  • Zapoznaliśmy się z problematyką przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej i odkryliśmy, że w tej materii jest wiele do zrobienia.
    i wiele, wiele więcej…

W najbliższym czasie rozpoczniemy rekrutację na szkolenia. Tym samym serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych działań!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.