Aktualności

 • Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój informuje, iż w dniach 06.05.2022 – 25.05.2022 prowadzony będzie nabór DODATKOWY do projektu „Biznes z POWERem”. Szczególnie premiowane są osoby zamieszkujące miasta: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów! Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu, w dni robocze od 8:00 do 16:00. Wszelkie szczegóły otyczące zasad rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: www.power.sir.com.pl  Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Informujemy, że został ogłoszony nabór na udzielenie voucherów dla MŚP na zakupy usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługo doradcze”. Jest to ogromna sznasa na zdobycie środków (do 20 000 PLN), które będzie można przeznaczyć na szeroki zakres usług doradczych. Termin składania aplikacji: od 21 kwietnia 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. do …

  więcej
 • Wydłużamy nabór w ramach projektu pt.: „Biznes z POWERem”! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej  do dnia 25.04.2022r. do godziny 16:00. Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Kandydata/-tkę na uczestnika/-czkę projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Biznes z POWERem”. Dokumenty należy wypełnić elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełnione czytelnie DRUKOWANYMI …

  więcej
 • Szanowni Pąństwo, Serdecznie polecamy Państwa uwadze poniższe publikacje, które stanowią instrukcję tworzenia komunikatów na bazie szacunku i włączenia: ETYKA JĘZYKA PORADNIK: JAK MÓWIĆ I PISAĆ O GRUPACH DYSKRYMINOWANYCH (etykajezyka.pl) https://zaimki.pl/ Ponadto, zachęcamy do częstego odwiedzania strony Rady Języka Polskiego Rada Języka Polskiego (pan.pl), która również stanowi kopalnię dziedzy na temat naszego języka.   …

  więcej
 • Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do udziału w projekcie „Biznes z POWER-em” REKRUTACJA RUSZA JUŻ WKRÓTCE. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Będzie realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020. Okres trwania projektu: 01.03.2022 – 30.06.2023r. Cel główny projektu …

  więcej
 • Spieszymy poinformawć Państwa, że już 01 stycznia 2022 r. rozpoczynamy realizację 3-letniego projektu w ramach programu Erasmus Plus „Numeracy in Practice”. Jest to pierwszy projekt w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja dorosłych, którego działania przyjdzie nam wdrażać! Jesteśmy zaszczyceni, że Uniwersytet Nauk Stosowanych w Utrechcie wyłonił naszą organizację spośród setek zgłoszeń do partnerstwa. Zapraszamy do ślededznia naszej strony, by dowiedzieć się więcej o projekcie. …

  więcej