Do pobrania

by
Zapraszamy do zapoznania się ze STATUTEM naszego stowarzyszenia!

Statut SIR

 

Linki do stron, na których znajdują się opracowane materiały w ramach projektów międzynarodowych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +

 

Read, Summarize, Verify and Publish

https://2025skills.uppscience.eu/

YESS – Młodzieżowe Programy Staży Towarzyszących

https://yessproject.eu/pl/rezultaty/

https://elearning.yessproject.eu/?lang=pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami naszego wydawnictwa!
business-690675_1280

Publikacje w ramach projektu „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”

Biuletyn informacyjny, 3-2015

Biuletyn informacyjny, 2-2015

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, 2015 – autor opracowania Jerzy Kosanowski

Biuletyn informacyjny, 2-2014

Biuletyn informacyjny, 2-2013

Biuletyn informacyjny, 1-2012

Zakładanie organizacji pozarządowych krok po kroku, 2012 – autor opracowania Jerzy Kosanowski

Publikacje  w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmocnienie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”

Od_inspiracji_do_realizacji_PORADNIK, 2014