Aktualności

 • Miło nam poinformować, że dziś (28.06.2022 r.) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów zorganizowane przez lidera projektu Profesora Keesa Hoogland w ramach projektu „Numeracy in practice”. Podczas spotkania, które miało miejsce on-line – zgodnie z zapisami we wniosku projektowym, partnerzy projektu omówli następujące kwestie: dotychczas opracowane materiały termin i zakres szkolenia mającego odbyć się jeszcze w tym roku w Holandii kwestie rozliczeniowe z Narodową Agencją …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Informujemy, że 30.04.2022 roku zakończyliśmy realizację projektu „Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom”  realizowanego w terminie 01.05.2019 – 30.04.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany był w partnerstwie: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc Gmina …

  więcej
 • Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczęło nabór do projektu „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim” Nabór trwa do 24 czerwca 2022 roku. Uczestnikami projektu będą osoby starsze (60 lat i więcej), nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego. Działania w projekcie obejmować będą wsparcie dla Uczestników w formie: szkoleń przygotowujących Uczestników do roli self-adwokatów oraz wzmocnienia partycypacji społecznej osób starszych …

  więcej
 • Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację nowego projektu „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”! Zapraszamy więc do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz na Facebooku, gdyż już wkrótce ogłosimy rekrutację do projektu! Projekt dofinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Po więcej informacji zapraszmy do zakładki Projekty …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój informuje, iż w dniach 06.05.2022 – 25.05.2022 prowadzony będzie nabór DODATKOWY do projektu „Biznes z POWERem”. Szczególnie premiowane są osoby zamieszkujące miasta: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów! Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu, w dni robocze od 8:00 do 16:00. Wszelkie szczegóły otyczące zasad rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: www.power.sir.com.pl  Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów …

  więcej
 • Szanowni Państwo, Informujemy, że został ogłoszony nabór na udzielenie voucherów dla MŚP na zakupy usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługo doradcze”. Jest to ogromna sznasa na zdobycie środków (do 20 000 PLN), które będzie można przeznaczyć na szeroki zakres usług doradczych. Termin składania aplikacji: od 21 kwietnia 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. do …

  więcej
 • Wydłużamy nabór w ramach projektu pt.: „Biznes z POWERem”! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej  do dnia 25.04.2022r. do godziny 16:00. Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Kandydata/-tkę na uczestnika/-czkę projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Biznes z POWERem”. Dokumenty należy wypełnić elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełnione czytelnie DRUKOWANYMI …

  więcej