Zapraszamy na stronę internetową projektu „Numeracy in Practice”

Aktualności by

Z radością przedstawiamy Państwu stronę internetową, która powstaje w ramach projektu „Numeracy in Practice”: www.cenf.eu

Co znajdą Państwo na stronie?

  • wykaz umiejętności, które składają się na tę jedną określaną mianem „numerycznej”
  • sugestie, jak rozwijać kompetencje numeryczne
  • wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w kilku krajach Europy ukazujące bariery w rozwijaniu kompetencji numerycznych dorosłych
  • bogatą literaturę przedmiotu do samodzielnego studiowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Liderem projektu jest The Hogeschool Utrecht. SIR jest partnerem projektu.