Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska (01.10.2016-31.09.2017) NFOŚiGW

by

Projekt „Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska” zakłada realizację 15 inicjatyw pro środowiskowych na terenie województwa świętokrzyskiego:

 1. „Ratujemy aleje kasztanową w Lasocinie”
 2. „Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom w miejscowości Piaseczna Górka”
 3. „Zagospodarowanie, udrożnienie i pielęgnacja zbiornika przeciwpożarowego we wsi Minostowice”
 4. „Oczko wodne -oczkiem w głowie” – czynna ochrona i popularyzacja siedliska leśnego.
 5. „Cichy zakątek”
 6. „Kto chroni pszczoły ten ma świat wesoły”
 7. „W trosce o człowieka i środowisko”
 8. „Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez przebudowę źródełka w Skałce Polskiej na działce ewidencyjnej 484 w obręb Ewelinów”
 1. „Na ratunek pożytecznym owadom”
 2. „Siedlisko nad stawem”
 3. „Przyrodnicze dziedzictwo miejscowości Sędziejowice, Chomentówek i Śladków Duży”
 4. „Odtworzenie parku wokół zabytkowego dworu z XIX wieku w miejscowości Kików”
 5. „Lokalny akwen bezpieczną przystanią dla mieszkańców i turystów”
 6. „Szlakiem rowerowym do odpoczynku w parku rekreacyjno-przyrodniczym”
 7. „Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę punktu widokowego do obserwacji ptaków i przyrody nad jeziorem Żabieniec”

 

Projekt „Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska” finansowany jest  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  na podstawie umowy nr: 122/2016/Wn13/EE-il/D.

Wartość projektu:  380 356,00 zł

Wartość dofinansowania NFOŚiGW:  380 356,00 zł