Youth enterprise shadowing schemes (01.04.2018-31.03.2020), Erasmus Plus

by

Okres trwania projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020

Grupa docelowa:  młodzież (osoby w wieku 18 – 30 lat)

Cel projektu: wypracowanie uniwersalnych programów „job shadowing” wspierających aktywizację osób bezrobotnych

Realizacja projektu  „Programy job shadowing dla młodzieży” w skrócie (YESS) w ramach programu Erasmus Plus został zaplanowany na 24 miesiące. Jego celem jest wsparcie młodzieży w odnalezieniu się dla nich w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez zaproszenie ich do kilkudniowe praktyki w ramach „job shadowing”. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w przypadku wyjazdów zagranicznych, dlatego też grupa projektowa zdecydowała się zaproponować takie rozwiązanie na rynku lokalnym. Uczestnicy projektu będą zaproszeni do przejścia szkolenia on-line oraz w miejscu pracy, co umożliwi im podjęcie decyzji na temat obranej drogi zawodowej, zweryfikuje ich wyobrażenia na temat przyszłości zawodowej bądź pozwoli na utwierdzenie się w obranej drodze.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprosiło do projektu trzy organizacje: z Grecji  (APOPSI S.A.), Cypru (ENOROS CONSULTING0 oraz z Włoch (CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI), które posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów wspierających młodzież oraz osoby bezrobotne. Niestety w krajach tych wskaźnik bezrobocia jest nadal wysoki, dlatego też zdecydowano, by połączyć siły i wprowadzić środki zaradcze.

Strona projektu: https://yessproject.eu