Nabór do projektu „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”

Aktualności by

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczęło nabór do projektu „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”

Nabór trwa do 24 czerwca 2022 roku.

Uczestnikami projektu będą osoby starsze (60 lat i więcej), nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego.

Działania w projekcie obejmować będą wsparcie dla Uczestników w formie:

  • szkoleń przygotowujących Uczestników do roli self-adwokatów oraz wzmocnienia partycypacji społecznej osób starszych w województwie świętokrzyskim, w tym nabycia umiejętności w komunikacji on-line;
  • działań animacyjno-doradczych wspierających Uczestników projektu w przygotowaniu wniosków projektowych oraz tworzeniu sformalizowanych i nieformalnych grup działania

Szczegóły dotyczące rekrutacji na stronie https://aktywniplus.sir.com.pl

Zapraszamy do udziału

 

Projekt dofinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025