Zapraszamy do wypełnienia ankiet w ramach projektu YESS

Aktualności by

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety w ramach projektu YESS – Młodzieżowe Programy Staży Towarzyszących.

Projekt YESS – Młodzieżowe Programy Staży Towarzyszących ma na celu wspieranie walki z bezrobociem wśród młodych ludzi, jednocześnie wpływając na ich przyszłe decyzje zawodowe poprzez wzbogacenie zrozumienia praktycznych aspektów przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Służyć ma temu wypracowany w ramach projektu program „Enterprise Shadowing Schemes” (program „Staży towarzyszących”) wykorzystujący metodę „Job shadowing” – niezwykle popularną i efektywną formę pracy z młodymi ludźmi.

Ankietę dla młodzieży mogą wypełnić osoby w wieku do 30 lat. Ankietę dla pracodawców – przedstawicieli firm, fundacji, stowarzyszeń itp.

YESS_kwestionariusz_młodziez

YESS_kwestionariusz_pracodawcy

Wypełnione ankiety prosimy o przesłanie na adres e-mail: