YESS – rekrutujemy instytucje goszczące do projektu!

Aktualności by

Serdecznie zapraszamy do projektu PRZEDSIEBIORSTWA, STOWARZYSZENIA, które zechciałyby gości w swoich progach podczas 5-dniowych staży towarzyszących młodzież z województwa świętokrzyskiego.

Naszym celem jest stworzenie – wraz z instytucjami partnerskimi z Włoch, Grecji i Cypru – narodowych programów staży towarzyszących w ramach projektu (link do strony projektu: www.yessproject.eu), które to programy zostaną zweryfikowane na podstawie m.in. doświadczeń stażystów oraz pracowników instytucji goszczących. Instytucje goszczące młodzież same wskazują liczbę osób, które chce przyjąć i termin (październik bądź pierwszy tydzień listopada 2019 r.).

Szczegóły na temat istoty staży towarzyszących, korzyści i zadań instytucji goszczących znajdują się Przewodniku, które treść do pobrania tu: YESS_Przewodnik_dla_Instytucji_Goszczacej

Wszelkie sugestie, pytania prosimy kierować do koordynatora działania (Katarzyna Zapała) , 41 361 04 92 (wew. 22).  Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus Plus.