Konferencja inaugurująca działanie KOOWES – zapraszamy

Aktualności by

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w imieniu Konsorcjum, w którego skład wchodzi Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Fundacja „PEStka”, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej  i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jako współorganizator konferencji serdecznie zaprasza na konferencję inaguracyjno-informacyjną, podczas której której przedstawione zostaną obszary  działania, grupy docelowe i usługi realizowane przez Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Odbędzie się ona 15 listopada 2016 r. w Filharmo.nii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

UWAGA! Prosimy o wcześniejszą rejestrację – pobranie formularza zgłoszeniowego (Formularz zgłoszeniowy – konferencja KOOWES) i przesłanie go do 10.11.2016 r. na adres lub za pośrednictwem faxu: 41 252 73 22.

Przypominamy, że KOOWES powstał w celu udzielenia wsparcia szeroko rozumianej grupy osób i podmiotów z sektora gospodarki społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, czy osób fizycznych –  wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem KOOWES-u, na każdym etapie jego funkcjonowania, będzie przeświecała myśl budowania  społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zadanie to  KOOWES będzie realizował  poprzez kompleksowe wsparcie o charakterze animacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym w formie dotacji. Z kompleksowej pomocy KOOWES korzystać mogą także różne instytucje otoczenia ekonomii społecznej, w tym instytucje publiczne.

konf-owes-plakat