SIR rozpoczyna realizację projektu „Partnerstwo lokalne w walce z bezrobociem” w Bośni i Hercegowinie

Aktualności by

Jest nam bardzo miło ogłosić, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy Stowarzyszenie Integracja i Rozwój będzie realizowało projekt pt. „Partnerstwo lokalne w walce z bezrobociem”. Projekt jest finansowany w ramach grantu IPA „Civil Society Facility 2014 and 2015 in Bosnia and Herzegovina” w wysokości 243 149,08 EUR.

Projekt, którego głównym założeniem jest walka z bezrobociem poprzez wsparcie rozwoju lokalnego przemysłu mleczarskiego, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia oraz szans na rozwój małych gospodarstw rolnych, będzie realizowany w gminie Kupres, Kanton 10 w Federacji Bośni i Hercegowiny. Działania skierowane będą na rozwijanie przedsiębiorczości oraz  budowanie i wzmacnianie współpracy lokalnej między władzami samorządowymi i przedsiębiorcami. Jest to niezwykle istotne dla pobudzenia potencjału obszarów rolnych oraz zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki, co będzie miało długofalowe pozytywne skutki dla wszystkich mieszkańców.

Nie możemy się doczekać rozpoczęcia realizacji działań!