Zapraszamy do projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”

Aktualności by

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”.

Projekt skierowany jest do osób, które poszukują opieki dla swojego dziecka w wieku do lat trzech, co pozwoli im na powrót do aktywności zawodowej. Przyjmujemy również zgłoszenia od kandydatów, którzy chcieliby pracować w charakterze dziennych opiekunów.

Dzienny opiekun to osoba, która w swoim miejscu zamieszkania zapewnia opiekę dla grupy od 3 do 5 dzieci w wieku do 3 lat.

Dla rodziców

Do projektu mogą zgłosić się osoby (posiadające dziecko do lat 3), które są:

  • na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, lub
  • bezrobotne lub bierne zawodowo, i w wyniku udzielonego wsparcia podejmą pracę lub będą jej aktywnie poszukiwać.

Dla kandydatów na opiekunów

Kandydaci na dziennych opiekunów muszą spełniać wymogi pozwalające na zatrudnienie w takim charakterze – są one szczegółowo opisane na stronie www.dzienny-opiekun.pl

Dzienny opiekun zatrudniony w ramach projektu, otrzyma od Stowarzyszenia Integracja i Rozwój wynagrodzenie (na podstawie umowy zlecenia) oraz wyposażenie i materiały niezbędne do sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką opieki, świadczonej przez dziennego opiekuna. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny na stronie www.dzienny-opiekun.pl.

Więcej szczegółów na temat projektu oraz rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu.

plakat_a3_sir_opieka_dla_dziecka-01