Zapytanie ofertowe nr 3/2017 na dostawę wyposażenia do miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3

Aktualności by

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jako realizator projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica” zwraca się z prośbą o przedstawicie oferty cenowej na dostawę wyposażenia do miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr: RPSW.08.01.01-26-0007/16.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz drukiem oferty cenowej

Zapytanie ofertowe

Druk oferty cenowej