II edycja projektu FIO Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw

Aktualności by

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy II edycję projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”. Jest on kontynuacją działań  regrantingowych wzmacniających oddolne inicjatywy lokalne realizowanych przez nas  w latach 2014-2016 na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach II edycji projektu, realizowane będzie zadanie publiczne ukierunkowane na wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadania te będą realizowane poprzez działania doradcze i przyznawanie mikrograntów – dotacji do 5000,00 zł na realizację małych, lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup niefromalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę. Dzięki wsparciu doradczemu zainteresowani uzyskają również informacje w zakresie realizacji i rozliczenia mikrograntów.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w okresie III-XII 2017.

W ramach projektu przewiduje się dwa nabory wniosków:

I nabór – w okresie 26.06.2017-07.07.2017 r. 

II nabór – wrzesień 2017 (Nabór ten będzie organizowany wyłącznie w tych gminach lub powiatach, z których JST wyrazi gotowość partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw. Pozostałe 50% środków będzie zapewnione w ramach projektu).

O zasadach ubiegania się o mikrodotację i warunkach udział w innych formach wsparcia w projekcie przeczytają Państwo w  Regulaminie projektu. Zasady tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące pracy z generatorem wniosków zostały opisane w Instrukcji wypełniania wniosku

Strona internetowa projektu – www.fio.sir.com.pl

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.