Zaproszenie organizacji pozarządowych do przyjmowania studentów na staże w okresie wakacyjnym

Aktualności by

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zachęca do skorzystania z możliwości przyjęcia studentów Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na staże wakacyjne. Studenci mogą wykonywać prace związane  ze sprawami administracyjnymi, biurowymi, księgowymi, prawnymi, informatycznymi, promocyjnymi, bieżącą działalnością statutową  (np. z archiwizacja dokumentów, przygotowywaniem i obsługa imprez, spraw związanych z promocją, administrowaniem strony, profilu na FB, projektowaniem ulotek itp.).

Zachęcamy do przyjmowania na staże płatne. 

Zgłoszenia prosimy kierować mejlowo na adres do 15 czerwca.

Formularze do pobrania:

formularz stazy (1)
formularz stazy-wzor (1)