Zapraszamy na Świętokrzyskie Forum Organizacji Pozarządowych 2015

Aktualności by

„Czy organizacje mogą działać efektywniej?” to tytuł przewodni zbliżającego się Świętokrzyskie Forum Organizacji Pozarządowych 2015, które odbędzie się już 18 czerwca 2015 r., 10:00-14:30 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2).

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w Forum:
1. za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie www.federacjahoryzont.pl
2. pocztą elektroniczną na adres:
3. telefonicznie pod numerami: 41 378 13 16 (osoba do kontaktu: Łukasz Boduszek) lub 41 361 04 92 (osoby do kontaktu: Dariusz Kurcman, Bartłomiej Noga).

Program
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:40 Otwarcie Forum i powitanie uczestników
10:40 – 11:00 Przebieg realizacji projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”, stan rozwoju Federacji „Horyzont” – Dariusz Kurcman, Kierownik Projektu

11:00 – 12:20 Panel pt. „Dlaczego/czy warto działać w sieci?”
Moderator: Jarosław Kuba – Prezes Zarządu Federacji „Horyzont”
Paneliści:
1) Halina Siemaszko, Prezes Zarządu Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich FAOW
2) Jacek Gralczyk, animator kulturalny i społeczny, aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
3) Bohdan Skrzypczak, prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, kierownik Laboratorium Innowacji Społecznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, ekspert w zakresie aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych
4) Witold Magryś, Kierownik działu ds. realizacji programów i projektów Biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi

12:20 – 12:40 Przerwa kawowa
12:40 – 13:40 Możliwości uzyskania dofinansowania przez organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej 2014-2020
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2) Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
13:40 – 14:00 Dyskusja, podsumowanie forum
14:00 – 14:30 Lunch

Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia strony Federacji: www.federacjahoryzont.pl