Konferencja na zakończenie projektu

Aktualności by

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Federacja Inicjatyw Oświatowych oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka serdecznie zapraszają na konferencję organizowaną w ramach projektu „Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe”.

Konferencja odbędzie się 12.06.2015 r. w godz. 10:00-14:00.
Miejsce: Grand Best Western Hotel, ul. Sienkiewicza 78, Kielce

Konferencja dotyczyć będzie zarówno osiągnięć samego projektu, jak i perspektyw rozwoju Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej „Szansa” powołanej w ramach projektu, której celem jest aktywne wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących placówki oświatowe na terenie województwa świętokrzyskiego. Poruszona zostanie również kwestia relacji organizacji pozarządowych prowadzących placówki oświatowe z jednostkami samorządu terytorialnego w kontekście rozwoju edukacji.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy oraz pod numerem telefonu 41 361 04 92 wew.30