Pierwsi dzienni opiekunowie już pracują

Aktualności by

Miło nam poinformować, że dzienni opiekunowie już rozpoczęli pracę w Kielcach w ramach projektu  „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”. Dwie Panie opiekują się dziećmi od marca, kolejne rozpoczną swą pracę w kwietniu.

Dzienny opiekun to nowa forma opieki na dziećmi w województwie świętokrzyskim, która bardzo dobrze sprawdza się w innych miastach zarówno w Polsce, jak i w Europie.  Jest to szczególnie ciekawa oferta dla wszystkich środowisk, w których występuje zbyt mała liczba dzieci w wieku do 3 lat, aby utworzyć dla nich żłobek lub klub dziecięcy. Dzienni opiekunowie pozwalają bowiem na opiekę w warunkach lokalnych, w systemie „sąsiedzkim”.

Opieka ta jest świadczona w miejscu zamieszkania dziennego opiekuna, w jego domu lub mieszkaniu.  Dzienni opiekunowie sprawują opiekę  nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.

Serdecznie zapaszmy osoby zainteresowane powierzeniem swojego dziecka pod opiekę dziennego opiekuna, jak i osoby, które chcą w projekcie być zatrudnione jako dzienni opiekunowie do zarejestrowania się na stronie www.dzienny-opiekun.pl