Konferencja inaugurująca projekt „Partnerstwo lokalne w walce z bezrobociem”

Aktualności by

Pragniemy poinformować, że 16 marca w Kupres (Bośnia i Hercegowina) odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Partnerstwo lokalne w walce z bezrobociem”. Celem projektu jest walka z bezrobociem poprzez wsparcie rozwoju lokalnego przemysłu mleczarskiego, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia oraz szans na rozwój małych gospodarstw rolnych.

Przedstawicieli Delegatury Komisji Europejskiej oraz licznie zebranych gości przywitał burmistrz miasta Milan Rastegorac. Celem spotkania było przybliżenie idei projektu oraz omówienie przewidzianych w jego ramach działań w kontekście najnowszych danych z rynku pracy.