Dotacje na założenie firmy – zapraszamy do udziału w nowym projekcie SIR

Aktualności by

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczyna realizację projektu „Akademia biznesu” skierowanego do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, pozostają bez pracy i nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz należą do jednej z poniższych grup:

  • Kobiety,
  • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Osoby powyżej 50 roku życia,
  • Osoby niepełnosprawne,
  • Mieszkańcy obszarów wiejskich,
  • Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy.

Do udziału w  projekcie zapraszamy w szczególności:

– Osoby niepełnosprawne,

– Osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające na KRUS),

– Mieszkańców obszarów wiejskich.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskają pomoc szkoleniową i doradczą na etapie tworzenie biznes planu oraz będą miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 23 300 zł na założenie działalności gospodarczej oraz 12-miesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie 12 000 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 03.10-10.11.2016 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Integracja i Rozwój (Kielce, ul. Warszawska 27/1), pod numerem tel. 41 361 04 92, a także na stronie internetowej projektu: www.biznes.sir.com.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

loga_dotacje