DNI OTWARTE dla organizacji pozarządowych w EPRD!

Aktualności by

Szanowni Państwo,

Firma EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii CSR w przedsiębiorstwie EPRD Sp. z o.o. współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ma zaszczyt zaprosić na DNI OTWARTE dla organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego, które odbędą się w dniach 19-20 września 2016 r. w godzinach od 10 do 15 w siedzibie Firmy w Kielcach przy ul. Szkolnej 36A (dojazd od ul. Jagiellońskiej).

Każda organizacja pozarządowa, która zgłosi się do EPRD w tych dniach, będzie mogła skorzystać z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez ekspertów EPRD w następujących obszarach tematycznych:

– finanse i księgowość

– badania i ewaluacje

– kadry

– działania inwestycyjne

– współpraca międzynarodowa

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk przyczyni się do zdobycia niezbędnej wiedzy w zakresie  efektywniejszej realizacji zadań oraz ułatwi budowanie współpracy między sektorami biznesu i pozarządowym.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół EPRD

12059