Możliwości i zagrożenia platformy RECREATE – zaproszenie na I sympozjum naukowe

Aktualności by

Informujemy, że już w najbliższy piątek (03.06.) Katarzyna Zapała (koordynator projektu „RECREATE: Doradztwo zawodowe poprzez media społecznościowe” z ramienia SIR) weźmie udział w I sympozjum naukowym „Doradztwo międzynarodowe w dobie przemian cywilizacyjnych”. Podczas wystąpienia prelegentka będzie mówiła o możliwościach, jakie daje korzystanie z narzędzi społecznościowych w pracy doradcy zawodowego oraz płynących z tego zagrożeniach.

Poniżej przedstawiamy program sympozjum

9.30 – 10.00

REJESTRACJA  UCZESTNIKÓW

10.00-10.15

OTWARCIE  SYMPOZJUM

Wystąpienia oficjalne organizatorów konferencji, przedstawicieli władz i zaproszonych gości.

10.15-10.30

INFORMACJE O PROJEKCIE ,,DORADZTWO MIĘDZYKULTUROWE OD TEORII DO PRAKTYKI”

10.35 – 11.35

OBRADY PLENARNE CZĘŚĆ I

PORADNICTWO WIELOKULTUROWE W REALIACH DZISIEJSZEGO ŚWIATA – POTRZEBA I ZNACZENIE

prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Spotkanie z Innym wyzwaniem edukacji międzykulturowej

dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Integracja ekonomiczna migrantów- ,,chcieć i móc”.

dr Jacek Szkurłat, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Migracje zagraniczne- szanse i wyzwania dla krajów przyjmujących.

 11.50- 13.05

OBRADY PLENARNE CZĘŚĆ II

WIELOWYMIAROWOŚĆ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA WIELEOKULOTOWEGO – DOBRE PRAKTYKI

mgr Michał Braun, Ewaluator wniosków o dotacje, EACAE, Komisja Europejska, dyrektor Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych VII 2014- VIII 2015, Nawiązanie relacji międzyludzkich w różnych kręgach kulturowych.

mgr Bogusława Garus, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, EVS jako narzędzie edukacji międzykulturowej.

dr Katarzyna Zapała, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,
Doradztwo zawodowe za pośrednictwem platformy RECREATE- korzyści i zagrożenia.

mgr Michał Cieślak, Ekspert Grupy Konsultacyjnej Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej w Brukseli oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku Zdroju, Z kulturą w biznesie.

 13.20 – 15.00

WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW:

mgr Barbara Biskup, Fundacja Alter Edu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Festiwal Watch Docs i edukacja na rzecz praw człowieka jako przykłady lokalnych działań antydyskryminacyjnych.

Anna Ciepluch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Funkcjonowanie Straży Pożarnej w Polsce i w Wielkiej Brytanii na przykładzie województwa świętokrzyskiego i Bedfordshire.

Magdalena Górczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Młodzi, otwarci, międzykulturowi czy aby na pewno ?

Paulina Jandała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Realizacja planu ścieżki kariery zawodowej polskich migrantów na pograniczu kulturowym na podstawie badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii.

Katarzyna Nawrot, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zwyczaje, obyczaje, tradycje i przesądy żydowskie oparte o judaizm.

Monika Nawrot, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Taizé – międzykulturowa wspólnota, azyl dla duchowych uchodźców.

Ewelina Brzyszcz i mgr Anita Garbat, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Doradztwo zawodowe w przestrzeni internetowej.

15.15- 15.30

WRĘCZENIE NAGRÓD, PODSUMOWANIE  I ZAKOŃCZENIE  SYMPOZJUM

Miejsce sympozjum Wydział Artystyczny i Pedagogiczny UJK, Aula A Ceart