Month: Luty 2016

  • Projekt „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”, którego liderem jesteśmy, został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej! Zapraszamy do śledzenia fan page projektu https://www.facebook.com/Roboeducation-projectProjekt-Roboedukacja-892266130894983/ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Plus. …

    więcej
  • Na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego konsorcjum Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) otrzymało  status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W skład konsorcjum wchodzą (obok lidera): Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”, Fundacja „PEStka” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Szczegóły w linku: http://www.pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spolecznej,AKSES,3600.html …

    więcej