Nasze konsorcjum otrzymało akredytację OWES w woj. świętokrzyskim

Aktualności by

Na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego konsorcjum Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej (którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) otrzymało  status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W skład konsorcjum wchodzą (obok lidera): Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krag”, Fundacja „PEStka” oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Szczegóły w linku: http://www.pozytek.gov.pl/System,akredytacji,i,standardow,dzialania,instytucji,wsparcia,ekonomii,spolecznej,AKSES,3600.html