Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi doradczej z zakresu planowania finansowego, negocjacji i zarządzania czasem w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej

Aktualności by

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, realizujące projekt pt. „Akademia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, z dniem 14.02.2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi doradczej z zakresu planowania finansowego, negocjacji i zarządzania czasem w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo będzie świadczone w ramach wsparcia pomostowego przysługującego uczestnikom projektu, którzy założą własną działalność gospodarczą.

Szczegóły do pobrania z pliku poniżej

Rozeznanie rynku -planowanie finans – Akademia biznesu