Zapraszamy na szkolenia z systemu SL

Aktualności by

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej ofert szkolenia z obsługi obowiązkowego centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 – SL. Program szkolenia zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Obejmować on może następujące zagadnienia:

  1. Umowa o dofinansowanie projektu – podstawowe obowiązki beneficjenta.
  2. System SL 2014.

-Nadawanie i cofanie uprawnień do działania w systemie

-Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny itd.)

-Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie

-Monitorowanie postępu rzeczowego projektu

-Monitorowanie postępu finansowego realizacji

-Monitorowanie uczestników projektu

-Zestawienie dokumentacji finansowej niezbędnej do rozliczenia

-Analiza realizacji zakładanych wskaźników

-Sprawozdawczość

-Wykorzystanie Modułu Korespondencja

-Rejestracja Harmonogramu płatności

-Wprowadzenie danych pracowników merytorycznych do Bazy personelu

-Procedura wycofania wniosku o płatność

-Poprawa wniosku przez Beneficjenta

-Korekta wniosku przez Opiekuna projektu

-Zakończenie weryfikacji wniosku przez Opiekuna projektu zakończone przesłaniem do Beneficjenta wyniku weryfikacji oraz uruchomieniem płatności

  1. Najczęściej popełniane błędy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 41 361 04  92, 41 386 66 27