Trzecie Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu YESS za nami!

Aktualności by

07 czerwca w Palermo miało miejsce już trzecie Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Youth Enterprise Shadowing Schemes, w którym wzięli udział przedstawiciele partnerów z:

  • Grecji (www.apopsi.gr)
  • Cypru (www.enoros.com.cy)
  • Włoch (www.danilodolci.org)

Na spotkaniu, któremu przewodniczyli reprezentanci SIR Michał Kosecki oraz Konrad Materek, podsumowano realizację części działania IO2 (opracowanie materiałów szkoleniowych na platformę e-learningową powstającą w ramach projektu), zaplanowano rekrutację uczestników do projektu oraz działania upowszechniające.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus Plus. Liderem konsorcjum jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.

Strona internetowa projektu: www.yessproject.eu