Przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie upowszechniające w ramach „RECREATE: Doradztwo poprzez media społecznościowe”

Aktualności by

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu przybliżającym rozwiązania wypracowane w partnerstwie z ekspertami z Rumunii, Austrii, Grecji, Belgii, Cypru i Polski, które zrewolucjonizują podejście do świadczenia usług doradczych. Jest to jedyna szansa, by zapoznać się z nową metodologią pracy – tylko SIR posiada uprawnienia do prowadzenia spotkań informacyjnych w Polsce! W dalszej perspektywie istnieje możliwość odbycia szkolenia i uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności umożliwiających korzystanie z Platformy RECREATE.
Spotkanie to jest pierwszym z dwóch (podczas drugiego uczestnicy będą proszeni o ocenę poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w ramach platformy RECREATE).

Termin szkolenia: 12 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Warszawska 27/1, 25-518 Kielce
Program spotkania
09:30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:45 Wprowadzenie: omówienie sytuacji doradztwa zawodowego w Polsce w kontekście europejskim oraz założeń projektu
10:45 – 12:00 Prezentacja wypracowanych rezultatów w ramach projektu – narzędzi diagnozujących do wykorzystania przez doradców zawodowych/pośredników pracy/trenerów
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 12.40 Prezentacja platformy RECREATE
12:40 – 13:00 Podsumowanie

W razie jakichkolwiek pytań, zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu (imię, nazwisko, organizacja/instytucja wysyłająca na spotkanie, adres e-mail, nr telefonu) prosimy o kontakt z Katarzyną Zapałą telefonicznie: 41 361 04 92, 41 386 66 27 (wew. 22) lub e-mailowo .

UWAGA! Z jednej instytucji mogą zostać zgłoszone maksymalnie 2 osoby.

Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Plus.