Poszukujemy trenerów do projektu!

Aktualności by

Szanowni Państwo,

Obecnie poszukujemy trenerów do nowego projektu w zakresie kompetencji cyfrowych. Poniżej przedstawiamy zakres naszych wymagań względem kandydatów.

WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI TRENERÓW

 1. METODYCZNE:
 2. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, w tym:
 3. Umiejętność przekazywania wiedzy i kształtowania kompetencji cyfrowych ze szczególnym naciskiem na zastosowania praktyczne.
 4. Znajomość scenariuszy szkoleń w obszarach objętych projektem grantowym i umiejętność ich wykorzystania.
 5. Umiejętność przygotowywania i modyfikacji scenariuszy szkoleń.

 

 1. TECHNICZNE:
 2. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 3. Umiejętność korzystania z Internetu.
 4. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie.
 5. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 6. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 7. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 8. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

 

 1. DOŚWIADCZENIE
 2. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych w wymiarze minimum 150 godzin szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat, w tym minimum 50 godzin szkoleniowych w obszarze kompetencji cyfrowych.
 3. Doświadczenie w opracowywaniu programów/scenariuszy szkoleń lub warsztatów w okresie ostatnich 5 lat.
 4. Udokumentowany (zaświadczenie, dyplom, certyfikat, świadectwo) udział w szkoleniach trenerskich w wymiarze co najmniej 20 godzin.

Osoby zainteresowane współpracą, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV na adres e-mail