Podsumowanie międzynarodowego szkolenia C1 w ramach projektu „Kompetencje numeryczne w praktyce”

Aktualności by

W dniach 11 – 12.10.2022 r. w na Wydziale Nauk Stosowanych  HU odbyło się dwudniowe międzynarodowe szkolenie w ramach projektu „Kompetencje numeryczne w praktyce”, którego liderem jest Uniwersytet Utrecht. Szkoleniu przewodniczył ceniony Profesor w dziedzinie matematyki – Kees Hoogland, który jest pomysłodawcą projektu. Wraz z partnerami z Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Belgii, Włoch, Grecji, Turcji, Słoweni, Francji odkrywaliśmy różnicę między kompetencjami numerycznymi a matematycznymi, definiowaliśmy obszary numeryczności, diagnozowaliśmy obszary swiadomości numerycznej oraz wyznaczaliśmy dalsze działania w projekcie.

W ramach projektu SIR – wraz z partnerami z Belgii, Turcji i Holadni – ma za zadanie opracowanie materiałów do wykorzystania przez badaczy i nauczycieli. O szczegółach naszych działań powiadomimy wkrótce.  Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograiczną ze szkolenia.

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W sprawie projektu zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Zapałą: k.zapala(at)sir.com.pl