Podpisanie umowy na realizację projektu „Kreator możliwości”

Aktualności by

Dziś podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Kreator możliwości” w ramach poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych”. Celem projektu, którego realizacja zakończy się 30.06.2017 r., jest dostosowanie kompetencji kluczowych, wiedzy i umiejętności 230 uczniów z powiatu opatowskiego.

umws_slider_1_129_m_1Odbiorcami projektu będą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opatowie, uczniowie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jałowęsach a także nauczyciele tych szkół. W ramach projektu doposażone zostaną bazy dydaktyczne obu placówek w sprzęt i pomoce pozwalające na wspomaganie procesu kształcenia w kierunku rozwoju kompetencji kluczowych. Uczniowie zostaną objęci kompleksowym wsparciem w postaci zajęć dodatkowych, specjalistycznych, laboratoriów, zajęć edukacyjno-zawodowych i stricte edukacyjnych w jednostkach naukowo-badawczych.