Pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu YESS

Aktualności by

23 maja 2018 r. miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „Youth enterprise shadowing schemes”, które odbyło się w siedzibie lidera projektu – Stowarzyszeniu Integracja i Rozwój. Na spotkanie stawili się przedstawiciele partnerów z Grecji, Włoch i Cypru, by omówić plan działania na najbliższe miesiące, dokonać podziału obowiązków oraz szczegółowo zaplanować strategię upowszechniania projektu. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w styczniu 2019 r. we Włoszech. Szczegóły na temat projektu dostępne są pod poniższym linkiem: http://sir.com.pl/pl/project/youth-enterprise-shadowing-schemes-01-04-2018-31-03-2020-erasmus-plus-budzet94-000-eur/ Wkrótce udostępnimy logo oraz stronę projektu. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych działań!

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus Plus