Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży” za nami

Aktualności by

Miło nam poinformować, że pierwsze międzynardowe spotkanie w ramach projektu „Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży”  jest już za nami!

Siódmego lipca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Integracja i Rozwój odbył się całodniowy kick-off meeting projektu, podczas którego omówiono zadania, które stoją przed partnerstwem, rezultaty, które zaplanowano osiągnąć, oraz kwestie związane z zarządzaniem projektem. W ramach projektu bowiem zaplanowano opracować kilka materiałów: Podręcznik dla pracowników młodzieżowych, kurs on-line z przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej oraz publikację on-line zawierającą przykłady dzieł artystycznych stworzonych w ramach projektu.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Theodora Giatagana z KMOP (Grecja)
  • Sophia Rodiou z ARTIT (Grecja)
  • Patricia Aquino oraz Tania Teixeira z APROXIMAR (Portugalia)
  • Julia B.C. Moreira oraz Abdallah Sobeith z SwIdeas AB (Szwecja)
  • Mariana Restrepo Palacio oraz Marina Camacho z INCOMA (Spain) – uczestnictwo on-line

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i jest realizowany przez sześć organizacji z pięciu krajów UE: Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj (Polska), KMOP – Centrum Akcji Społecznej i Innowacji (Grecja), ARTIT (Grecja), APROXIMAR (Portugalia), INCOMA (Hiszpania) i SWIDEAS (Szwecja).

W sprawie projektu zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Zapałą: k.zapala(at)sir.com.pl