Projekt „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”

Aktualności by

Szanowni Państwo!

Rozpoczęliśmy realizację projektu „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”! Zapraszamy więc do śledzenia aktualności na naszej stronie w zakładce Projekty oraz na Facebooku, jak również na stronie projektu: www.aktywniplus.sir.com.pl

Projekt dofinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania wynosi 120 184,00 zł, a całkowita wartość zadania to 133 684,00 zł.

Okres trwania projektu: 01.05. – 31.12.2022 roku

Cel główny projektu

Celem zadania jest wsparcie 60 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, w tym osób niepełnosprawnych, z województwa świętokrzyskiego w okresie maj – grudzień 2022 r. w obszarze aktywnej partycypacji społecznej, poprzez wzmocnienie ich kompetencji i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji działań społecznych na rzecz całego środowiska osób z grupy docelowej i spraw dla niej ważnych oraz nabycia umiejętności w komunikacji on-line.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Wsparciem w projekcie objęte będzie 60 osób starszych (wiek 60 lat i więcej), nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących w województwie świętokrzyskim, w tym osoby niepełnosprawne.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

W ramach projektu zaplanowano działania szkoleniowe oraz animacyjno-doradcze przygotowujące uczestników do roli self-adwokatów, wzmocnienia partycypacji społecznej osób starszych w województwie świętokrzyskim oraz nabycia umiejętności w komunikacji on-line. Realizowane będą również działania animacyjno-doradcze wspierające Uczestników projektu w przygotowaniu wniosków projektowych oraz tworzeniu sformalizowanych i nieformalnych grup działania. Kompleksowe przygotowanie uczestników obejmuje przekazanie wiedzy, nabycie umiejętności, a następnie umożliwienie wykorzystania tego w praktyce i doświadczanie efektów swojej pracy.

W ramach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe, które udostępnione zostaną dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.