Konsultacje dokumentów – czekamy do 22. 07. 2015 r.

Aktualności, Konsultacje by

Szanowni Państwo, zapraszamy do przesyłania uwag na temat dokumentów, które będą dyskutowane na najbliższym Komitecie Monitorującym RPO. Na komentarze czekamy do 22.07.2015 r. pod adresem: