Konkurs na mikrodotacje ogłoszony! Minigranty dla grup inicjatywnych i organizacji już niedługo zostaną rozdane!

Aktualności by

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ogłosiło kolejny konkurs, w ramach którego grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie dłużej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Środki te można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem podmiotu.
W dniach 4-8 marca br., Stowarzyszenie Integracja i Rozwój będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”, dlatego zachęcamy do skorzystania z szansy na pozyskanie środków finansowych. Na realizację inicjatyw w tym naborze dysponujemy kwotą 290 000 zł, co oznacza że minimum 58 pomysłów uzyska dofinansowanie.
Inicjatywy lokalne mogą dotyczyć wielu tematów, posiadać zróżnicowany charakter, w zależności od problemów i potrzeb środowisk lokalnych, do których wsparcie jest adresowane. Mikroprojekty mogą być realizowane wyłącznie przez osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego lub podmioty pozarządowe, które mają siedzibę na terenie naszego województwa.
Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w konkursie! Szczegóły na temat zasad naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 361 04 92 w. 23.
Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.