Kolejne spotkanie w ramach projektu „Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży” za nami

Aktualności by

Ostatniego dnia sierpnia odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu „Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży”, którego liderem jesteśmy. Wraz z partnerami z Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji podsumowywaliśmy wyniki naszych prac w zakresie diagnozowania dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz rozwijania przedsiębiorstw o profilu kulturowym. Jest to bowiem pierwszy etap pierwszego zadania, w ramach którego opracowany zostanie podręcznik z zaleceniami dla pracowników młodzieżowych, którzy znajda w nim garść wiedzy i sugestii, jak pracować z młodymi ludźmi, którzy są przyszlość wiążą ze światem kultury.

Spotkanie miało miejsce on-line.

W sprawie projektu zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Zapałą: k.zapala(at)sir.com.pl