Kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Walka z bezrobociem poprzez partnerstwo z lokalnymi podmiotami w miejscowości Kupres”

Aktualności by

13 marca 2018 r. w Sarajewie odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „Walka z bezrobociem poprzez partnerstwo z lokalnymi podmiotami w miejscowości Kupres” finansowanego z programu IPA „Civil Society Facility 2014 and 2015 in Bosnia and Herzegovina”, które poprowadził Skarbnik SIR, Karol Rudny. Dotyczyło ono kwestii związanych z realizacją projektu, gdyż obecnie rozpoczynamy kluczowe działania – uruchamiamy mechanizm grantowy.