Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu YESS

Aktualności by

25.01.2019 r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „Youth enterprise shadowing schemes”. Tym razem partnerzy z Cypru, Grecji, Włoch – pod przewodnictwem lidera (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) – spotkali się w siedzibie Enoros Consulting Ltd. w Nikozji (Cypr). Podczas kilkugodzinnego spotkania omówione zostały rezultaty wypracowane w ramach działania 1, przedstawiono raport z działań upowszechniających w ramach projektu oraz dokonano podziału obowiązków na rok 2019.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus Plus.