Ankieta dla Realizatorów inicjatyw FIO w latach 2018-2019

Aktualności by

Szanowni Realizatorzy inicjatyw w latach 2018-2019 w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw!

Wszystkie grupy nieformalne i organizacje, które otrzymały w latach 2018-2019 mikrogranty na swoje inicjatywy, zachęcamy do wypełnienia ankiety, którą na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności realizuje Centrum Opus z Łodzi we współpracy z Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu Centrum Analiz i Modelowania Społecznego (dofinansowanego w ramach PROO Priorytet 4).

Ankieta jest elementem badań, które mają posłużyć do opracowania modelu i rozwiązań prawnych, umożliwiających mieszkańcom samodzielne wdrażanie projektów w formie mikrograntów. Ankieta dostępna jest pod linkiem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuXdzfdYxqx7GmB8Cc0tqKu33m2pe7SxgFS6_QgtsvjxQ5iA/viewform

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!