96 wniosków wpłynęło w ramach naboru FIO nr 3/2015

Aktualności by

Informujemy, że w odpowiedzi na Konkurs FIO nr 3/2015 wpłynęło 96 wniosków.  Każdy z nich zostanie poddany ocenie formalno-merytorycznej przeprowadzonej przez dwóch losowo wybranych ekspertów. Wyniki oceny wniosków zostaną przesłane po zakończeniu oceny wszystkich wniosków na adresy e-mailowe podane we wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.fio.sir.com.pl/