Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe (01.08.2014 – 30.06.2015), EFS POKL 5.4.2,

by

Świętokrzyska Federacja Oświatowa „Szansa” to organizacja reprezentująca świętokrzyskie organizacje prowadzące placówki oświatowe. Powołana została ona 20. 12. 2014 roku w ramach projektu „Świętokrzyska Sieć Organizacji federacjaszansa2Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe” i obecnie zrzesza już 41 podmiotów prowadzących na terenie województwa świętokrzyskiego przedszkola lub szkoły. Celem federacji jest wspólne reprezentowanie organizacji wobec administracji rządowej i samorządowej, wspieranie w prowadzeniu działalności stowarzyszeń i fundacji, podejmowanie działań integrujących sieci współpracy oraz środowiska lokalne wokół placówek oświatowych.
Do tej pory zorganizowano liczne inicjatywy, w ramach których odbyły się:
– sieciujące spotkania tematyczne
– spotkania panelowe
– szkolenia, spotkania doradcze i coachingowe
– seminaria konsultacyjne,
– warsztaty aktywizujące (Mobilna Kawiarenka Społeczna).
Dzięki powstaniu Federacji w województwie zapoczątkowana została nowa forma współpracy organizacji prowadzących szkoły i przedszkola w naszym województwie.
Więcej informacji na temat projektu, obecnych inicjatywach oraz zasadach przystąpienia do federacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.federacjaszansa.pl. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Panem Kamilem Żuławą – Kierownikiem projektu 41 361 04 92 (wew. 24).