Nabór uzupełniający w ramach konkursu FIO nr 2/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Sitkówka-Nowiny)

Aktualności by

W ramach naboru uzupełniającego  Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Sitkówka-Nowiny  zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

 Termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego: 16.05.2019r. (od godz. 8:00) – 19.05.2019r. (do godz. 24:00)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udziału dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz pod nr tel. tel. 41 361 04 92

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.