Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży (15.09.2015-14.03.2017) ERASMUS +, budżet 89 275,00 EURO

by

Termin realizacji: 15. 09. 2015 r. – 14. 03. 2017 r.
Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-24
Cel projektu: stworzenie nowoczesnego i skutecznego modelu nauczania/kształtowania postaw pro-przedsiębiorczych wśród młodych ludzi

W ramach projektu zaplanowano stworzenie modelu edukacyjnego pozwalającego na nieformalne nauczanie przedsiębiorczości.  Zostaną opracowane 2 podręczniki (jeden przedstawi jak wykorzystywać w przedsiębiorczości robotykę, a drugi – gry strategiczne), 4 scenariusze zajęć, instrukcje budowy robotów i ich programowania oraz 3 zupełnie nowe roboty wraz z oprogramowaniem.
Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym. Liderem jest SIR, a partnerzy pochodzą z 4 europejskich krajów:

BEST Institut GmbH z Austrii,

Blue Ocena Robotics z Danii,

World Network of Young Leaders and Entrapreneurs z Finlandii,

M2C Institut z Niemiec

oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula Uczelnia Niepaństwowa z Warszawy.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Zapałą – 41 361 04 92 (wew. 22).