Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw (01.06.2014 – 30.11.2016), budżet 1 254 600 PLN

by

Terminy realizacji: 01. 06. 2014 r. – 30. 11 .2016 r.
Grupa docelowa: młode, niewielkie organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje), które zostały zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego w ciągu ostatnich 18 miesięcy; grupy nieformalne i samopomocowe nieposiadające statusu ani innej formy prawnej z terenu województwa świętokrzyskiego.
Cel projektu: bezzwrotne wsparcie pieniężne grupy docelowej w wysokości 5 tysięcy złotych każde.fio-logo-m

W sumie przewidziano 13 naborów wniosków – w 2014 r. było ich 7, w 2015 i 2016 będzie ich 6 (po 3 dla na rok). Do czerwca 2015 r. ze wsparcia skorzystało już … podmiotów. W celu ułatwienia pozyskiwania środków wszystkie operacje aplikowania o wsparcie finansowe przeprowadza się drogą elektroniczną. Ponadto, by przybliżyć regulamin i odpowiedzieć na szereg nurtujących pytań związanych z wypełnianiem wniosków, przewidziano szkolenia animacyjne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Więcej informacji na temat projektu, minionych i przyszłych naborów oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej https://www.fio.sir.com.pl/. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Młyńczak – Kierownikiem projektu 41 361 04 92 (wew. 23).