Nowy zawód szansą na pracę – dwie edycje (01.09.2011 – 30.04.2013), EFS POKL 8.1.2, budżet 33 195 474,93 PLN

by

Dwie edycje projektu zostały zrealizowane w terminach:
I edycja: 01. 09. 2011 r. – 31. 05. 2012 r.
II edycja: 01. 09. 2012 r. – 30. 04. 2013 r.
Grupa docelowa: rolnicy i ich domownicy zamieszkujący tereny wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców deklarujący chęć podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym.
Cel projektu: zwiększenie kwalifikacji i umiejętności grupy docelowej.

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z Indywidualnego Doradztwa Zawodowego oraz licznych szkoleń specjalistycznych, które odbywały się w formie teoretycznej, jak i praktycznej. Podczas obu edycji realizacji projektu grupa docelowa wzięła udział w następujących szkoleniach:
1. „Operator koparko-ładowarki klasy III”
2. Operator koparko-ładowarki klasy III
3. „Magazynier z obsługą wózka widłowego”
4. „Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej”
5. „Fryzjer z elementami wizażu”
6. „Kelner-barman”
7. „Gastronomia prozdrowotna z elementami dietetyki”
8. „Wizaż”
9. „Florystyka-bukieciarstwo”
10. „Moja droga do pracy lub samozatrudnienia”

oraz zajęciach grupowych rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe (tj. zwiększających umiejętności w zakresie obsługi komputera; poszerzających wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, autoprezentacji, negocjacji, asertywności, aktywizacji, przeciwdziałania stresowi i przełamywanie barier). Uczestnicy otrzymali ponadto bezpłatne materiały szkoleniowe przygotowane przez organizatora projektu oraz Indywidualnego Doradcę Zawodowego. Mogli liczyć również na zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe, przy uwzględnieniu zasad określonych w § 8 Regulaminu uczestnictwa w projekcie, ciepły posiłek, ubezpieczenie NNW i certyfikat ukończenia szkolenia.

Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 i zrealizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.